ESMA installerar solceller för framtiden

538 stycken är de, solpanelerna som ska stå för allt från el till belysning och laddning av truckar i ESMA:s lokaler i Stockholm. Projektet är ett led i ESMA:s klimatarbete.

default

– Det är en långsiktig investering för klimatet, framtida generationer och ESMA. Vi har verkat i 70 år och planerar att fortsätta lång tid framöver. Då måste vi ta klimatutmaningen på allvar och göra det vi kan för att påverka klimatet i rätt riktning, säger Martin Schleifstein, vice vd, ESMA.

Den 1 mars påbörjas installationen och beräknas vara klart två veckor senare. Två fastigheter med både lager och kontor kommer till stor del att drivas av solpanelerna som tillsammans genererar 150 000 Kwh/år.

– Vi hoppas att vårt initiativ kan påverka fler företag att använda solceller. Det är en god investering för både planeten och ESMA, säger Martin Schleifstein.

Några av våra partners

Behöver du en offert?

Kom igång med ESMA idag!

Kontakta oss så berättar vi mer.