Fästelement i alla storlekar, hållfastheter och typer av ytbehandlingar

Fästelement har varit en av grund­stenarna i ESMAs verksamhet sedan starten 1951, och är fort­farande ett av våra största områden. Våra till­verkare och leverantörer ger dig allt från mikro­skruvar till stora reaktor­tank­skruvar, fäs­telement med en stor bredd på hållfasthets­klasser, gäng­system, material och många typer av ytbehandlingar för korrosions­skydd och styrning av friktion.

Tekniker för tillverkning av fästelement

Det finns tre huvudtekniker för att tillverka fästelement; kallomformning, varmomformning och skärande bearbetning.

Den vanligaste tekniken är kallomformning, Den vanligaste tekniken är kallomformning, en process som omformar arbetsstycket i kallt tillstånd, i flera steg med eventuell efterbearbetning. Produktionstakten är hög och lämpar sig för stora serier.

Varmomformning innebär att materialet värms upp och omformas i en press. Metoden ger inte lika fina toleranser och höga produktionstakt som kallomforming, men lägre verktygskostnad och möjlighet att tillverka större dimensioner gör att denna tillverkningsmetod ibland är att föredra. Efterbearbetning av vissa egenskaper är ofta nödvändig

Den tredje huvudtekniken, skärande bearbetning, är mycket flexibel och lämpar sig för mindre serier men har en högre kostnad eftersom material bearbetas bort istället för att omformas. Utmattnings­hållfast­heten blir också något lägre eftersom tågan i materialet inte bibehålls som vid omformningen.

Storlekar, hållfasthetsmått, ytbehandlingar och låssystem

Storlekar

ESMA levererar idag skruv från M1 och uppåt.

Hållfasthet i fästelement

Hållfastheten på en detalj styrs av materialval och värmebehandlingar. ESMA levererar idag fästelement med hållfasthet över 12.9 med en draghållfasthet över 2000 N/mm2.

Ytbehandling för rostskydd och friktionsstyrning

ESMA har kontakter och underleverantörer för att klara alla typer av ytbehandlingar i Europa och Asien, med allt från den enklaste galvaniserade behandlingen till det våra kunder inom bilindustrin använder för att styra friktion.

Låssystem och skruvlåsningar

ESMA har kontakter och underleverantörer för att klara alla typer av ytbehandlingar i Europa och Asien, med allt från enkel galvanisering till till exempel zinkflake-behandlingar.

Gänglåsning och gängtätning

Vi hjälper dig gärna med att förse fästelementen med låsning för att förhindra lossning samt tätning för att motverka läckage. Mikrokapslade system, klemmtight och clemmlock är exempel på lösningar vi erbjuder våra kunder.

Användningsområden

Vi levererar fästelement till allt ifrån små företag verksamma inom medicinteknik till stora fordonskoncerner. Allt ifrån standardskruv till höghållfasta ritningsdetaljer för kritiska applikationer levereras.

ESMAs nätverk av tillverkare

Vi har haft mer än sextio år på oss att samla ett nätverk av riktigt bra tillverkare och leverantörer inom fästelement runt om i världen. Vi har tillverkare för alla typer av material, tillverkningsmetoder, ytbehandlingar och kvalitetskrav.

Några av våra partners

Behöver du en offert?

Kom igång med ESMA idag!

Kontakta oss så berättar vi mer.