Formsprutning plast

Plast­komponenter

Plast som konstruktionsmaterial har utvecklats mycket under de senaste decennierna. Idag kan plast, som är ett mycket kostnadseffektivt alternativ, klara både extrem kyla och hetta utan att spricka eller smälta.

Vespel® och polyuretan

Inom plast jobbar vi på ESMA i störst utsträckning med formsprutning av plasterna Vespel® och polyuretan. Vi arbetar även med bearbetad plast. Vespel® kan sintras vilket är en stor fördel gentemot andra polymerer.

Fördelar med plast

När du vill ha detaljer med bra toleranser och har höga krav på funktion (du vill till exempel undvika att gnisslande ljud uppstår) är plastkomponenter ett mycket bra alternativ. Detaljer av plast är både lättare och billigare att tillverka än detaljer av metall.

Formsprutning

Formsprutning innebär att ett plast­granulat värms upp och sprutas in i en form under högt tryck, för att sedan kylas ned och släppas ut ur formen. Metoden passar bra för relativt komplicerade detaljer, när kraven på mått­noggrannhet eller yt­finish är höga. Eftersom verktygs­kostnaden är relativt hög krävs större serier för att bibehålla kostnads­effektivitet.

Användningsområden

Formsprutning används idag inom många olika industrier, men är framför allt stort inom möbel­industrin, och i hushålls- och elektronik­produkter. ESMA levererar bland annat form­sprutade plast­detaljer till bil­industrin, där du till exempel hittar plast­detaljer på instrument­brädan och i olika paneler. Vi jobbar också ofta med hela komponent­system i flera olika material, där en plastdetalj ofta är inkluderad.

Tips!

När du vill ha detaljer med bra toleranser och har höga krav på funktion (du vill till exempel undvika att gnisslande ljud uppstår) är plast­komponenter ett mycket bra alternativ. Detaljer av plast är både lättare och billigare att tillverka än detaljer av metall.

Några av våra partners

Behöver du en offert?

Kom igång med ESMA idag!

Kontakta oss så berättar vi mer.