Precisionssmide med högsta kvalitet

Smide & Kallomformning

ESMA har nära samarbeten med flera olika leverantörer med olika specialistkompetenser inom smide och kallomformning ute i världen. Vi är också representanter på den svenska marknaden för flera företag, bland annat inom precisionssmidda kugghjul.

Olika smidestekniker

Smide kan delas in två olika former; kallomformning och varmsmide. Kallomformning är som det låter, en metod där materialet omformas utan uppvärmning, medan varmsmide innebär att materialet värms och omformas i ett antal olika steg och eventuellt med efterföljande kalibrering.

Den enklaste typen av smide kallas för hammarsmide eller friformssmide, och det innebär att material omformas utan ett smidessänke och att detaljen formas i flera slag i hammaren. Metoden och verktygen som används är relativt billiga, men det krävs mer efterbearbetning på grund av att metoden ger ett oprecist resultat. Hammarsmide används främst till låga volymer eller stora detaljer.

Med sänksmide produceras detaljen i ett smidessänke i en hydraulisk eller mekanisk press i ett eller flera steg. Verktygskostnaden är högre än för hammarsmide men smidesämnena har en mer precis form och produktiviteten är högre.

Vissa artiklar kan göras i automatsmide. I princip är dessa pressar uppbyggda som för kallstukning av fästelement, med den skillnaden att man här värmer upp stången. Den här tekniken har en hög produktivitet med en produktionstakt på upp till ungefär 160 detaljer per minut och kräver större serier (en tumregel är minst 50 000 enheter per år) för att ge kostnadseffektivitet, på grund av en hög verktygskostnad och långa riggtider.

Precisionssmide är en sänksmidesteknik där färdiga funktionsytor kan smidas fram. Ofta används kallkalibrering för att få fram rätt toleranser.

Kallflytpressning för finare ytor

Vid kallflytpressning används hydrauliska pressar för omformning av materialet i kallt tillstånd, vilket ger fina ytor och sparar bearbetning i efterhand. Eftersom materialet  inte värms upp vid kallflytpressning, finns det dock begränsade möjligheter att omforma till de geometrier man vil

ESMAs nätverk av tillverkare och leverantörer inom smide

ESMA samarbetar med tillverkare i Europa och i Asien.

Användningsområden

ESMA levererar varm- och kallsmidda detaljer till bla tågkopplingar, motorsågar, lastbilar och dykutrustningar.

Tips!

Precisionssmide reducerar behovet av bearbetning och man kan även smida geometrier som inte går att bearbeta rationellt. Både kostnaden och detaljens storlek kan reduceras.

Några av våra partners

Behöver du en offert?

Kom igång med ESMA idag!

Kontakta oss så berättar vi mer.