Sintring – kostnads­effektiv till­verkning av komplexa detaljer

Med sintring kan du skapa komplexa detaljer, som får sin slutliga form med liten eller ingen bearbetning. Har du detaljer med komplicerad geometri, kan du vinna mycket på att sintra detaljen istället för att använda skärande bearbetning såsom exempelvis svarvning eller fräsning.

Sintring – så går det till

Vid sintring pressas ett metallpulver i ett slutet verktyg under högt tryck, till detaljens slutliga form. Därefter värms detaljen upp i en sinterugn, till så hög temperatur (1 100-1 300°C) att metallpartiklarna svetsas samman till en solid kropp.

När detaljen kommer ut ur sinterugnen är den klar att användas, och styrkan mellan kornen gör att detaljen nu är solid och stark.

I vissa fall måste viss bearbetning eller ytbehandling ske efter sinterprocessen, men i stora drag är detaljen färdig.

Det finns också möjlighet att fylla porerna i materialet med olja, vilket gör detaljen självsmörjande och sinter kan då användas till självsmörjande lager.

Fördelar med sintring

Med sintring kan du skapa oregelbundna former, i många olika material. Sintring ger detaljer med fina ytor, noggranna toleranser och kräver oftast ingen efterbehandling. Den största fördelen med sintring är att du kan få fram ganska komplicerade geometrier, utan att behöva bearbeta bort dyrbart material – vilket gör sintring till en mycket kostnadseffektiv tillverkningsmetod.

ESMAs tillverkare och leverantörer inom sinter

Vi på ESMA har sedan många år tillbaka ett samarbete med AMES, som är en spansk specialist på just sintring. Vi har också tillgång till asiatiska leverantörer, med möjlig tillverkning i Kina.

MIM tar fram detaljer med komplexa former

MIM – metal injection molding, är en teknik för att ta fram detaljer med mycket komplexa former. Tekniken grundar sig på metallpulver som blandas med vax och polymer. Blandningen tryckformas i ett verktyg med ett eller flera formrum. Före sintringen dunstas vaxet/polymeret bort genom uppvärmning.

Användningsområden

Sintring är en utmärkt metod för enkla, raka geometrier i metaller som koppar, mässing och stål. Sintring lämpar sig bäst för serier med stora volymer, med upp emot ett antal tusen detaljer per år.

Vi på ESMA levererar bland annat sintrade detaljer till bilindustrin, där exempel på sintrade detaljer är kugghjul, remhjul, synkringar till växellådor, ABS-hjul och kamaxelnockar. Eftersom du kan styra porositeten på sintrade detaljer, kan metoden också användas vid tillverkning av olika slags filter.

Tips!

Sintring passar allra bäst till detaljer som inte kräver så mycket efterbearbetning. Med för mycket bearbetning tappar du kostnads­effektiviteten som sintring ger. Då bör du istället titta på MIM eller andra bearbetningsmetoder, som till exempel skärande bearbetning i form av svarvning eller fräsning.

Några av våra partners

Behöver du en offert?

Kom igång med ESMA idag!

Kontakta oss så berättar vi mer.