Precisionsgjutning, pressgjutning, sandgjutning & kokillgjutning

Gjutning – skapa geometrier med minimalt material­spill

Gjutningsprocessen handlar om att smälta ned ett material (oftast en metall) i en form för att få fram en färdig komponent. Det finns många olika gjutningsmetoder, och vilken som är rätt för dig beror på vad du vill uppnå.

Så går det till

En gjutnings­process består för det mesta av sex steg: form­tillverkning, material­smältning, avgjutning, stelning, urslag och eventuell efter­behandling. De vanligaste materialen som gjuts är olika metaller och legeringar, men du kan också gjuta material som plast, betong och glas.

Vid gjutning kan formarna fyllas manuellt eller med automatik. För att hålla bra kostnads­effektivitet brukar automatik användas vid stora volymer. Har du låga volymer är manuell hantering oftast att föredra, eftersom det då inte lönar sig att göra investeringar i robotar.

De vanligaste metoderna för metall­gjutning är press- sand- och precisions­gjutning. Vilken av dem som passar bäst för dig, beror på ditt behov.

Precisions­gjutning

Precisions­gjutning är den metod som vi på ESMA jobbar mest med. Med precisions­gjutning kan du gjuta mindre komponenter (vanligtvis i stål), med komplexa geometrier och god ytfinhet. Metoden innebär i korthet att en vaxmodell med samma geometri som det färdiga gjut­godset skapas, den doppas i en keramisk massa och bränns sedan till en keramisk gjutform. När detaljen stelnat skakas gjutformen bort med vibration. Precisionsgjutning är, tillsammans med sandgjutning, det enda möjliga alternativet om du vill gjuta i stål eller rostfritt stål. Med precisionsgjutning får du ut mera precisa mått, vilket minskar bearbetningen och därmed också dina kostnader. Metoden används ofta inom fordonsindustrin och till till exempel pumpar och ventiler inom processindustrin.

Pressgjutning

Pressgjutning används för metaller med lägre smält­punkter, som aluminum, magnesium, zink, men även bly och tenn är möjliga material. Materialet pressas in i en form under högt tryck och pressas sedan samman. Press­gjutning ger, precis som precisions­gjutning, en god ytfinhet men kräver på grund av verktygs­kostnaden större volymer för att vara kostnads­effektivt.

Sandgjutning

Sandgjutning används för stora gjutgods. Eftersom metoden kräver manuellt arbete är den mest fördelaktig vid mindre volymer. Vid sandgjutning används ett formrum i sand, som förstörs efter gjutningen. Metoden används mest för stål och aluminiumkomponenter, men fungerar också för rödgodslegeringar. Sandgjutning kräver ofta någon form av mekanisk efterbearbetning.

Kokillgjutning

Kokill­gjutning bygger på gjutning i statiska stål­formar. Metoden lämpar sig mest för metaller med lägre smält­punkter (som till exempel aluminium), och erbjuder möjlighet till komplexa geometrier via inlägg av exempelvis kärnor i gjut­verktyget. Stora användnings­områden är exempelvis cylinder­topplock inom fordons­industrin. Kokillgjutning kräver bra koll på materialet för att minimera porbildning.

Användningsområden

Gjutgods används ofta i komponenter för verkstads-, bil- och byggnadsindustrin, men också i hushållsprodukter.

Tips!

Beroende på vilka geometrier du vill komma åt, kan du minska dina tillverknings­kostnader väsentligt med gjutning, om du har en komponent med komplex geometri. Gjutning ger dig många precisa mått, utan material­spill och med begränsat behov av efter­bearbetning.

Fördelar med gjutning

Den största fördelen med gjutning är att du kan skapa en geometri med minimal bearbetning och utan materialspill, jämfört med exempelvis skärande bearbetning.

Precisionsgjutning, som specifik gjutmetod, ger väldigt stor frihet när det gäller geometrin, jämfört med andra gjutmetoder, eftersom du inte behöver ta hänsyn till dragningar och släppvinklar. Verktygskostnaden är relativt låg vilket gör metoden lämplig även för mindre serier.

ESMAs tillverkare och leverantörer

I vårt nätverk av producenter samarbetar vi med gjuterier i Europa, men även i Asien. Då många gjutprocesser är personalintensiva har vi etablerat oss i LCC-länder för att kunna erbjuda kostnadseffektiva produkter.

Några av våra partners

Behöver du en offert?

Kom igång med ESMA idag!

Kontakta oss så berättar vi mer.