För högsta precision

Skärande bearbetning

Skärande bearbetning är ett av ESMAs största verksamhetsområden. Metoden kan användas för framtagning av detaljer i de flesta förekommande material, för allt från enklare detaljer till högprecisa detaljer med snäva toleranser, i både små och stora serier.

Svarving och fräsning i alla typer av material

På ESMA jobbar vi med allt från svarvning, fräsning och borrning till eftertempon som slipning, brotschning och polering. Vi utför själv­klart även härdning och alla på marknaden till­gängliga yt­behandlingar.

De flesta material kan svarvas; till exempel plast, aluminium, mässing, stål, silver, titan, koppar, zink och guld. Vi CNC-svarvar detaljer men har också till­gång till tradi­tionella kam­styrda maskiner som är mycket kostnads­effektiva för lite enklare detaljer. Vi efter­strävar alltid ett optimalt maskinval för att om möjligt få en färdig detalj ur en maskin­uppsättning.

Vid fräsning kan vi, liksom vid svarvning, erbjuda ett stort utbud av olika material­möjligheter. Vi utgår från solitt material men kan även sätta in profil­material eller andra utgångs­ämnen som smide/gjutgods eller andra för­fabricerade ämnen. Möjligheterna är oändliga.

Fördelar med skärande bearbetning

Skärande bearbetning går att använda på allt från lätt­bearbetade stål- och aluminium­legeringar, till mer svår­bearbetade höghållfasta stålsorter. I jämförelse med andra tillverknings­metoder, som till exempel gjutning, kräver skärande bearbetning inga dyrbara eller komplexa gjutformar, och kan användas för att tillverka kraftigt assymetriska och tunna profiler, även i hög­hållfast stål och titan.

Skärande bearbetning kan också kostnads­effektivt användas i både små och stora serier, jämfört med till exempel smide, som förut­sätter stora serier av kostnads­skäl.

ESMAs nätverk av tillverkare

ESMA har många och långa relationer med tillverkare inom skärande bearbetning, både runt om i Europa (Tyskland, Schweiz, Frankrike, Italien men även Baltikum, Slovakien och Bulgarien) och i Asien (Japan, Taiwan och Kina).

Några är bra på att svarva rostfritt eller tillverka detaljer i mässing, andra håller bra priser på små serier och en tredje är bäst på stora kvantiteter. Vi ställer höga tekniska anspråk på våra samarbets­­partners, både när det gäller kvalitet, yt­behandling, renlighet och en kostnads­effektiv och konkurrens­­kraftig produktion.

Genom åren har vi byggt upp sam­arbeten med ett sjuttio­tal till­verkare som gör allt från små mikro­­detaljer till riktigt stora dimensioner. Vi har med största sannolikhet en till­verkare som är rätt för dig och dina specifika förut­sättningar.

Använd­nings­områden

Komponenter tillverkade med skärande bearbetning har ett snudd på oändligt tillämpningsområde. ESMA levererar komponenter som finns i allt från medicintekniska implantat, symaskiner och matberedare till snökanoner, bilmotorer och rymdraketer.

Tips!

Skärande bearbetning är en utmärkt tillverknings­metod för många detaljer som kräver hög precision. Men ha koll på volymerna – så fort du kommer upp i större volymer bör du titta på andra tillverknings­metoder, för att behålla kostnads­effektiviteten.

Några av våra partners

Behöver du en offert?

Kom igång med ESMA idag!

Kontakta oss så berättar vi mer.