Hållbarhet

Miljöledningssystem

Miljöarbetet är en central del i ESMAs processer och vi har innehaft ett ISO 14001 certifikat sedan 2006 och har en löpande årlig revision via Intertek.

Vi innehar även en silvernivå inom CSR (corporate social responsibility) via Ecovadis och arbetar vidare i dessa riktlinjer.

Prioriterade områden

Vi arbetar med att reducera utsläpp av växthusgaser men även ser vi över att effektivisera resursutnyttjandet totalt.

Där det är möjligt nyttjar vi båt och tågtransporter men till största delen styrs vi av våra kundavtal där beställare har egna transportavtal vilka vi har att följa.

Våra samarbetspartners redovisar löpande sina Co2 utsläpp.

Avfall

Vi källsorterar vårt avfall och har ett samarbete med Stena Recykling för omhändertagandet av detsamma. För våra printers nyttjar vi ett refillsystem för våra tonerkasetter. ESMA har även försörjning av EUR godkända pallar från Kina så bortskrotning av sjö pall har minskats till ett minimum

Tjänstebilar

Sedan 2020 har vi löpande bytt ut våra tjänstebilar mot hybridfordon och arbetar f.ö. mycket via digitala möten där så är möjligt.

Fjärrvärme och minskad energiförbrukning

Vi nyttjar sedan 1974 fjärrvärme för uppvärmning av våra lokaler i spånga och har även sedan våren 2021 en solpanelanläggning som producerar ca. 135.000 kWh/år och täcker därvid ca. 40 % av vår årliga el förbrukning.

Belysning har där så är möjligt bytts ut mot LED belysning och installationer av ladd stolpar för vår och gästers fordon har genomförts och kommer även byggas ut ytterligare.

Under hösten 2022 genomförs en större energiförbruknings kartläggning med mål att finna ytterligare energireduceringspotentialer.

Kundsamarbeten

Då våra största miljöpåverkande faktorer kommer från den underliggande tillverkning ute hos våra tillverkande enheter dvs. från råmaterial, nyttjad produktionsprocess, transporter mm. arbetar vi i nära samarbete med våra kunder och tillverkande enheter att finna optimerade komponentlösningar/konstruktioner för att ge en begränsad miljöpåverkan. Här behöver hänsyn tas till kunds prestandakrav på resp. produkt/komponent då det slutgiltigt är kundens specifikation som vi har att uppfylla.

Några av våra partners

Behöver du en offert?

Kom igång med ESMA idag!

Kontakta oss så berättar vi mer.